BIEN RANG (비엔 란) 다낭 해산물 레스토랑

재료: 신선하고 싱싱한 해산물; 유명 브랜드의 양념; 야채는 안전한 채소 지역에서 수입됩니다. 재료가 직접적인 신선하게 요리되고 양념, 방부제 및 식품 색상을 오용하지 않습니다.
주방은 친척을 위해 요리하는 것처럼 항상 고객님의 건강과 안전에 대해 관심합니다: 음식이 맛있고, 깨끗하고 건강에 좋게 요리되어야 합니다 .
직원들이 고객님을 위해 을 활발하고, 친철하고 전력을 다합니다...

더보기

뉴스와 여행

Tổng hợp các món ốc - Hải sản biển rạng Sơn Trà
Thứ năm, 27/12/2018

Tổng hợp món ốc tại Hải sản Biển Rạng, hằng hà sa số ốc tha hồ lựa chọn, mà phải sống nghen.

Chí chấp hấp, Chíp chíp xào sả ớt

Nghêu hấp, nghêu nướng...

sò dương ngướng, sò điệp nướng

Hàu

Sò bung hấp, sò bung nướng, sò mai nướng

Sò huyết, sò lông nướng, hấp; vẹm nướng, vẹm hấp

Tu hài: hấp, nướng, Sashimi đều tuyệt

Các loại ốc khác tại Biển Rạng: 

Đến những loài ốc có giá trị cao: Bào Ngư, ốc hương.... 

Hải sản Biển Rạng: 51 Nguyễn Sáng, Sơn Trà, Đà Nẵng (Hồ Nghinh nối dài về Sơn Trà)

Đặt bàn: 0976343579.

Facebook.com/haisanbienran

Bản đồ đường đi g.page/haisanbienrang