BIEN RANG SEAFOOD RESTAURANT

Ingredients: fresh and alive seafood; spices of famous trade name; vegetables taken from safe area. Ingredients are processed directly without overuse of spices, preservative agent, and food color

Cook: work like he is serving his relatives, always care about the health and safety of customers, for example, the food must be delicious, clean, and good for the health.

Staff: friendly, hospitably, and devoted....

 

See more

News

Tổng hợp các món ốc - Hải sản biển rạng Sơn Trà
Thứ năm, 27/12/2018

Tổng hợp món ốc tại Hải sản Biển Rạng, hằng hà sa số ốc tha hồ lựa chọn, mà phải sống nghen.

Chí chấp hấp, Chíp chíp xào sả ớt

Nghêu hấp, nghêu nướng...

sò dương ngướng, sò điệp nướng

Hàu

Sò bung hấp, sò bung nướng, sò mai nướng

Sò huyết, sò lông nướng, hấp; vẹm nướng, vẹm hấp

Tu hài: hấp, nướng, Sashimi đều tuyệt

Các loại ốc khác tại Biển Rạng: 

Đến những loài ốc có giá trị cao: Bào Ngư, ốc hương.... 

Hải sản Biển Rạng: 51 Nguyễn Sáng, Sơn Trà, Đà Nẵng (Hồ Nghinh nối dài về Sơn Trà)

Đặt bàn: 0976343579.

Facebook.com/haisanbienran